चौरीदेउराली गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेटप्रतिक्रिया दिनुहोस्