मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको पाचौं नगरसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटप्रतिक्रिया दिनुहोस्