रोशी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमप्रतिक्रिया दिनुहोस्